Sandra Tédde Santaella Reynaldo Amorim Marinho
CTIT UFMG